Xem ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2021 giúp công việc hanh thông và tài lộc

Bởi chokienthuc
Ngày tốt xấu trong tháng 5 năm 2021Ngày

Lịch dương

Tháng 5

Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 1/5/2021 nhằm mục đích ngày 20/3/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 2/5/2021 nhằm mục đích ngày 21/3/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 3/5/2021 nhằm mục đích ngày 22/3/2021 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 4/5/2021 nhằm mục đích ngày 23/3/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 5/5/2021 nhằm mục đích ngày 24/3/2021 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể XEM NGÀY TỐT MUA XE THEO TUỔI
Chọn tháng ( Dương lịch ) :

Chọn tuổi :

Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 6/5/2021 nhằm mục đích ngày 25/3/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 7/5/2021 nhằm mục đích ngày 26/3/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 8/5/2021 nhằm mục đích ngày 27/3/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 9/5/2021 nhằm mục đích ngày 28/3/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 10/5/2021 nhằm mục đích ngày 29/3/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 11/5/2021 nhằm mục đích ngày 30/3/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 12/5/2021 nhằm mục đích ngày 1/4/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 13/5/2021 nhằm mục đích ngày 2/4/2021 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 14/5/2021 nhằm mục đích ngày 3/4/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 15/5/2021 nhằm mục đích ngày 4/4/2021 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

Xem chi tiết

Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 16/5/2021 nhằm mục đích ngày 5/4/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 17/5/2021 nhằm mục đích ngày 6/4/2021 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 18/5/2021 nhằm mục đích ngày 7/4/2021 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 19/5/2021 nhằm mục đích ngày 8/4/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 20/5/2021 nhằm mục đích ngày 9/4/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 21/5/2021 nhằm mục đích ngày 10/4/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 22/5/2021 nhằm mục đích ngày 11/4/2021 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 23/5/2021 nhằm mục đích ngày 12/4/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 24/5/2021 nhằm mục đích ngày 13/4/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 25/5/2021 nhằm mục đích ngày 14/4/2021 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 26/5/2021 nhằm mục đích ngày 15/4/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 27/5/2021 nhằm mục đích ngày 16/4/2021 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 28/5/2021 nhằm mục đích ngày 17/4/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 29/5/2021 nhằm mục đích ngày 18/4/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 30/5/2021 nhằm mục đích ngày 19/4/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 31/5/2021 nhằm mục đích ngày 20/4/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể

You may also like

Để lại một bình luận