Lịch xuất hành của Khổng Minh pdf – Tài liệu text

Bởi chokienthuc

Lịch xuất hành của Khổng Minh pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.84 KB, 2 trang )

Lịch xuất hành của Khổng Minh
Tháng 1 4 7 10
Hảo thương
Tốt
Đạo tặc
Xấu
Thuần dương
Tốt
Đường phong
Tốt
Kim thổ
Xấu
Kim dương
Tốt
6 5 4 1 2 3
12 11 10 7 8 9
18 17 16 13 14 15
24 23 22 19 20 21
30 29 28 25 26 27
Đường phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu được như ý muốn.
Kim thổ: ra đi nhỡ tàu, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
Kim dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Cầu tài dc
như ý, tranh luận thắng lợi.
Thuần dương: xuất hành tốt, gặp nhiều điều tốt khai trương buôn bán động thổ, kết bạn mới, việc
như ý.
Đạo tặc: rất xấu, xuất hành bị hại, mất của.
Hảo thương: xuất hành thuận lợi, làm việc gì cũng thuận lợi.
Tháng 2, 5, 7, 11
Thiên
đạo
Thiên hương

Tốt
Thiên
hầu
Thiên
đương
Thiên môn
Tốt
Thiên đường
Tốt
Thiên tài
Tốt
Thiên tặc
Xấu
1 8 7 6 2 3 4 5
9 16 15 14 10 11 12 13
17 24 23 22 18 19 20 21
25 30 26 27 28
Thiên đạo:xuất hành nên tránh, dù đc cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.
Thiên môn: xuất hành mọi việc đều như ý, cầu được ước thấy, mọi việc đều thuận lợi.
Thiên đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán gặp may mắn, mọi việc đều như ý.
Thiên tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi được người giúp đỡ mọi việc thuận lợi.
Thiên tặc: xuất hành xấu, cầu tài không đc, đi đường dễ bị mất cắp, mọi việc đều xấu.
Thiên dương: xuất hành tốt, cầu tài đc tài, hỏi vợ đc vợ, mọi việc như ý muốn.
Thiền hầu: xuất hành ít nhiều cũng cãi cọ, phải tránh tai nạn máu chảy.
Thiên thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì đc thuận lợi
Tháng 3, 6, 9, 12
Bạch hổ
đầu -Tốt
Bạch hổ
kiếp- Tốt

Bạch hổ
túc
Huyền

Chu
tước
Thanh long
túc – Xấu
Thanh long
kiếp – Tốt
Thanh long
đầu – Tốt
2 3 4 5 1 8 7 6
10 11 12 13 9 16 15 14
18 19 20 21 17 24 23 22
26 27 28 29 25
Chu tước: xuất hành cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua lý
Bạch hổ đầu: xuất hành cầu tài đều tốt, đi đâu cũng thông
Bạch hổ kiếp: xuất hành cầu tài như ý muốn, đi hướmg bắc nam rất thuận lợi.
Huyền vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi
Thanh long đầu: xuất hành nên đi vào buổi sáng, cầu tài, mọi việc như ý.
Thanh long túc: không nên đi xa, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo đuối lý.
Thanh long kiếp: xuất hành 4 phương đều tốt, trăm sự như ý.
Bạch hổ túc: cấm đi xa, làm việc gì cũng rất xấu
TốtThiênhầuThiênđươngThiên mônTốtThiên đườngTốtThiên tàiTốtThiên tặcXấu1 8 7 6 2 3 4 59 16 15 14 10 11 12 1317 24 23 22 18 19 20 2125 30 26 27 28T hiên đạo : xuất hành nên tránh, dù đc cũng rất tốn kém, thất lý mà thua. Thiên môn : xuất hành mọi việc đều như mong muốn, cầu được ước thấy, mọi việc đều thuận tiện. Thiên đường : xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, kinh doanh gặp suôn sẻ, mọi việc đều suôn sẻ. Thiên tài : nên xuất hành, cầu tài thắng lợi được người giúp sức mọi việc thuận tiện. Thiên tặc : xuất hành xấu, cầu tài không đc, đi đường dễ bị mất cắp, mọi việc đều xấu. Thiên dương : xuất hành tốt, cầu tài đc tài, hỏi vợ đc vợ, mọi việc như ý muốn. Thiền hầu : xuất hành không ít cũng cự cãi, phải tránh tai nạn thương tâm máu chảy. Thiên thương : xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì đc thuận lợiTháng 3, 6, 9, 12B ạch hổđầu – TốtBạch hổkiếp – TốtBạch hổtúcHuyềnvũChutướcThanh longtúc – XấuThanh longkiếp – TốtThanh longđầu – Tốt2 3 4 5 1 8 7 610 11 12 13 9 16 15 1418 19 20 21 17 24 23 2226 27 28 29 25C hu tước : xuất hành cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua lýBạch hổ đầu : xuất hành cầu tài đều tốt, đi đâu cũng thôngBạch hổ kiếp : xuất hành cầu tài như ý muốn, đi hướmg bắc nam rất thuận tiện. Huyền vũ : xuất hành thường gặp cãi cự, gặp việc xấu không nên điThanh long đầu : xuất hành nên đi vào buổi sáng, cầu tài, mọi việc suôn sẻ. Thanh long túc : không nên đi xa, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo đuối lý. Thanh long kiếp : xuất hành 4 phương đều tốt, trăm sự như mong muốn. Bạch hổ túc : cấm đi xa, thao tác gì cũng rất xấu

You may also like

Để lại một bình luận