Hướng dẫn cúng sao giải hạn tại nhà năm 2021

Bởi chokienthuc

Hướng dẫn cúng sao giải hạn tại nhà năm 2021 giúp các bạn tham khảo làm lễ giải hạn đầu năm tại nhà. Thông thường, các gia đình thường làm lễ cúng sao giải hạn ở chùa, nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp mọi người lại có xu hướng tự giải hạn tại nhà. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị thật chu đáo:

Lưu ý : Bài viết chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm.

Contents

Bảng tính sao hạn nam, nữ năm 2021

TUỔI CỦA BẠN (tính theo lịch âm) SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hớn
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13

22

31 40 49 58 67 76 85

Thái bạch

Thái âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương

17

26

35

44

53

62

71

80

89

Thái âm

Thái bạch

18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu

Chọn ngày cúng sao giải hạn 2021

Việc cúng sao giải hạn thường được triển khai vào đầu năm mới Tân Sửu 2021. Sau đó, triển khai hàng tháng vào từng ngày nhất định tùy theo sao nào chiếu mệnh. Phổ biến nhất các mái ấm gia đình thường chỉ triển khai cúng sao một lần vào đầu năm, có người chọn đúng ngày của sao chiếu mệnh :

 • Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng

 • Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng

 • Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng

 • Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng

 • Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng

 • Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng

 • Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 hàng tháng

 • Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng

 • Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng

Tuy nhiên, trong mái ấm gia đình mỗi người sẽ có một sao chiếu mệnh, nên khó chọn đúng ngày sao chiếu mệnh được. Do đó, thường thì chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng là được.

Địa điểm cúng sao giải hạn 2021

Đây là cúng dâng sao giải hạn nên thường được triển khai ngoài trời. Có thể ở ngoài sân trước cửa nhà hoặc trên sân thượng. Ở căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể triển khai cúng ngoài ban công hoặc xuống sân chung dưới mặt đất trước cửa tòa nhà. Chỉ cần kê chiếc bàn hoặc ghế để đặt mâm lễ là được. Nếu không hề thực thi được ở các khu vực như trên, hoàn toàn có thể cúng trong nhà cũng không sao.

Cách hành lễ cúng sao giải hạn 2021

Do cúng sao cho tổng thể các thành viên trong mái ấm gia đình, nên khi thực thi ở nhà không nhất thiết phải bày bài vị, cắm hương hay nến theo sơ đồ của từng sao. Vì vậy, chỉ cần sắm lễ và viết sớ cho từng người, hoặc sớ chung cho cả mái ấm gia đình là được.

Lễ vật cúng sao giải hạn đầu năm 2021

– Lễ vật bao gồm:

 • Hương, hoa, quả (5 loại quả);
 • Trầu, rượu, nước;
 • Tiền vàng (10 lễ),
 • Gạo, muối.

– Sớ: Có thể ra chùa nhờ nhà chùa viết sớ, hoặc mua bản sớ mẫu thường bán ở cổng các chùa lớn rồi về điền tên tuổi của từng người trong gia đình vào. Nếu không có sớ thì viết tên tuổi từng thành viên vào văn khấn rồi khi khấn đọc lên cũng không sao.

Sơ đồ cắm nến dâng sao giải hạn

Văn khấn cúng sao giải hạn 2021

Dùng văn khấn cúng giải sao hạn chung, tùy theo tên Sao hạn hằng năm của các thành viên trong mái ấm gia đình mà ghi theo mẫu sau đây, đốt ba nén hương quỳ lạy rồi đọc : Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. Con kính lạy ( riêng phần này trong mái ấm gia đình có người sao nào chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết ) : – Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân ( nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh ) ; – Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân ( nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh ) ; – Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân ( nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh ) ; – Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân ( nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh ) ; – Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân ( nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh ) ; – Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân ( nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh ) ; – Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức Tinh quân ( nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh ) ; – Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân ( nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh ) ; – Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân ( nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh ). Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … .. tuổi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Cùng các thành viên trong mái ấm gia đình là ( liệt kê họ tên, tuổi từng thành viên trong mái ấm gia đình ) : – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Hôm nay là ngày … … … .. tháng … … … năm … … …, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại ( địa chỉ ) … … … … … … … … … để làm lễ giải hạn sao ( phần này viết tên các sao chiếu mệnh các thành viên trong mái ấm gia đình trong năm nay ) … … … … … … … .. chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn ; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang – thịnh vượng thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo ! Sau khi hành lễ xong, chờ cho hương cháy được hai phần ba thì hóa vàng, sớ và văn khấn luôn.

Cách cúng sao giải hạn năm 2021

Bên cạnh đó, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cách cúng sao giải hạn chi tiết cụ thể cho 9 ngôi sao 5 cánh đó là : Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hớn, Thổ Tú, Thủy Diệu.

Cách cúng sao Kế Đô năm 2021

Cách cúng sao Thái Bạch năm 2021

Cách cúng sao La Hầu năm 2021

Cách cúng sao Thái Dương năm 2021

Cách cúng sao Thái Âm năm 2021

Cách cúng sao Mộc Đức năm 2021

Cách cúng sao Thủy Diệu năm 2021

Cách cúng sao Vân Hớn năm 2021

Cách cúng sao Thổ Tú năm 2021

Hướng dẫn cúng sao giải hạn tại nhà năm 2021 giúp các bạn tham khảo làm lễ giải hạn đầu năm tại nhà. Thông thường, các gia đình thường làm lễ cúng sao giải hạn ở chùa, nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp mọi người lại có xu hướng tự giải hạn tại nhà. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị thật chu đáo:

Lưu ý : Bài viết chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm.

Bảng tính sao hạn nam, nữ năm 2021

TUỔI CỦA BẠN (tính theo lịch âm) SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hớn
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13 22 31 40 49 58 67 76 85

Thái bạch

Thái âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương

17

26

35

44

53

62

71

80

89

Thái âm

Thái bạch

18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu

Chọn ngày cúng sao giải hạn 2021

Việc cúng sao giải hạn thường được thực thi vào đầu năm mới Tân Sửu 2021. Sau đó, triển khai hàng tháng vào từng ngày nhất định tùy theo sao nào chiếu mệnh. Phổ biến nhất các mái ấm gia đình thường chỉ thực thi cúng sao một lần vào đầu năm, có người chọn đúng ngày của sao chiếu mệnh :

 • Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng

 • Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng

 • Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng

 • Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng

 • Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng

 • Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng

 • Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 hàng tháng

 • Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng

 • Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng

Tuy nhiên, trong mái ấm gia đình mỗi người sẽ có một sao chiếu mệnh, nên khó chọn đúng ngày sao chiếu mệnh được. Do đó, thường thì chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng là được.

Địa điểm cúng sao giải hạn 2021

Đây là cúng dâng sao giải hạn nên thường được triển khai ngoài trời. Có thể ở ngoài sân trước cửa nhà hoặc trên sân thượng. Ở căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể triển khai cúng ngoài ban công hoặc xuống sân chung dưới mặt đất trước cửa tòa nhà. Chỉ cần kê chiếc bàn hoặc ghế để đặt mâm lễ là được. Nếu không hề thực thi được ở các khu vực như trên, hoàn toàn có thể cúng trong nhà cũng không sao.

Cách hành lễ cúng sao giải hạn 2021

Do cúng sao cho toàn bộ các thành viên trong mái ấm gia đình, nên khi triển khai ở nhà không nhất thiết phải bày bài vị, cắm hương hay nến theo sơ đồ của từng sao. Vì vậy, chỉ cần sắm lễ và viết sớ cho từng người, hoặc sớ chung cho cả mái ấm gia đình là được.

Lễ vật cúng sao giải hạn đầu năm 2021

– Lễ vật bao gồm:

 • Hương, hoa, quả (5 loại quả);
 • Trầu, rượu, nước;
 • Tiền vàng (10 lễ),
 • Gạo, muối.

– Sớ: Có thể ra chùa nhờ nhà chùa viết sớ, hoặc mua bản sớ mẫu thường bán ở cổng các chùa lớn rồi về điền tên tuổi của từng người trong gia đình vào. Nếu không có sớ thì viết tên tuổi từng thành viên vào văn khấn rồi khi khấn đọc lên cũng không sao.

Sơ đồ cắm nến dâng sao giải hạn

Văn khấn cúng sao giải hạn 2021

Dùng văn khấn cúng giải sao hạn chung, tùy theo tên Sao hạn hằng năm của các thành viên trong mái ấm gia đình mà ghi theo mẫu sau đây, đốt ba nén hương quỳ lạy rồi đọc : Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. Con kính lạy ( riêng phần này trong mái ấm gia đình có người sao nào chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết ) : – Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân ( nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh ) ; – Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân ( nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh ) ; – Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân ( nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh ) ; – Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân ( nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh ) ; – Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân ( nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh ) ; – Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân ( nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh ) ; – Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức Tinh quân ( nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh ) ; – Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân ( nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh ) ; – Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân ( nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh ). Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … .. tuổi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Cùng các thành viên trong mái ấm gia đình là ( liệt kê họ tên, tuổi từng thành viên trong mái ấm gia đình ) : – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. – … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Hôm nay là ngày … … … .. tháng … … … năm … … …, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại ( địa chỉ ) … … … … … … … … … để làm lễ giải hạn sao ( phần này viết tên các sao chiếu mệnh các thành viên trong mái ấm gia đình trong năm nay ) … … … … … … … .. chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn ; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo ! Sau khi hành lễ xong, chờ cho hương cháy được hai phần ba thì hóa vàng, sớ và văn khấn luôn.

Cách cúng sao giải hạn năm 2021

Bên cạnh đó, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cách cúng sao giải hạn chi tiết cụ thể cho 9 ngôi sao 5 cánh đó là : Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hớn, Thổ Tú, Thủy Diệu.

Cách cúng sao Kế Đô năm 2021

Cách cúng sao Thái Bạch năm 2021

Cách cúng sao La Hầu năm 2021

Cách cúng sao Thái Dương năm 2021

Cách cúng sao Thái Âm năm 2021

Cách cúng sao Mộc Đức năm 2021

Cách cúng sao Thủy Diệu năm 2021

Cách cúng sao Vân Hớn năm 2021

Cách cúng sao Thổ Tú năm 2021

You may also like

Để lại một bình luận