Hiểu về Nhân số học (Thần số học): Tìm con số may mắn của bạn

Bởi chokienthuc
Tiêu đề ảnh 207855 1

1 .Hiểu về tầm quan trọng của con số Đường Đời. Đây là con số được xem là quan trọng nhất trong các con số cốt lõi. Nó cho thấy đường nét chính về cuộc đời tương lai của bạn, về con đường bạn sẽ đi trong suốt cuộc đời và những yếu tố hình thành nên con đường đó. Con số này tiết lộ những bài học mà bạn sẽ học được, những thách thức bạn phải đối mặt và những cơ hội bạn sẽ nhận được dưới hình thức một bản phác thảo bao quát. Tin vào con số này hay không là quyền của bạn, nhưng trong phạm vi thần số học, người ta cho rằng đi theo con số Đường Đời là lựa chọn viên mãn nhất.

 • Bất cứ đặc điểm tích cực nào liên quan đến con số này đều biểu thị những kỹ năng và năng lực đặc biệt có thể hỗ trợ bạn trong mọi phương diện của cuộc sống.
 • Các đặc điểm tiêu cực liên quan đến từng con số cho thấy những khiếm khuyết của bạn. Nói đúng hơn, nó chỉ ra các lĩnh vực trong đời sống nội tâm và các hoạt động bên ngoài mà bạn cần phải chú ý để tìm sự cân bằng.

Tiêu đề ảnh 207855 2 rev

2 .Tính toán con số Đường Đời. Về căn bản, đây là phép tính cộng từng con số ngày tháng năm sinh của bạn đến khi có được một số duy nhất. Phương pháp này rất rõ ràng. Ta sẽ lấy ngày sinh 17 tháng 12 năm 1986 làm ví dụ. (Ghi chú: Xem phần gần cuối trang để biết thêm thông tin của từng con số được tính ra.)

 • Tách ngày, tháng, năm thành những con số có một chữ số. Thông thường sẽ có vài chữ số cần phải rút gọn nhiều lần. Khi đó bạn cần lặp lại phương pháp trên cho đến khi có được con số có một chữ số hoặc Số Chủ đạo.
  1. Tháng: 12 = 1+2 = 3
  2. Ngày: 17 = 1+7 = 8
  3. Năm: 1986 = 1+9+8+6 = 24 = 2+4 = 6
 • Tiếp theo, lấy kết quả của ba con số có một chữ số hoặc các Số Chủ đạo cộng lại: 3+8+6 = 17 = 1+ 7 = 8.
 • Như vậy, trong ví dụ với ngày sinh 17 tháng 12 năm 1986, chúng ta có con Số Đường Đời là 8.

Tiêu đề ảnh 207855 3

3 .Tính các Số Chủ đạo. Hàm chứa một bộ ý nghĩa – thường đại diện cho mục đích cao cả và quyền lực – các con số 11, 22, và 33 được xem là các Số Chủ đạo . Nguyên tắc chung khi tính toán trong thần số học: tháng 11, cũng như ngày 11 và 22 của tất cả các tháng được rút gọn thành các số tương ứng 2, 2, và 4. Tuy nhiên, các con số Đường Đời và con số Ngày Sinh là trường hợp ngoại lệ.

 • Nếu ví dụ trên lấy ngày sinh là 17 tháng 11 năm 1986, kết quả phép tính rút gọn đầu tiên sẽ trở thành: 11+8+6 = 25 = 2+5 = 7, ta thu được con số Đường Đời là 7.

 

Tiêu đề ảnh 207855 4

4 .Lưu ý rằng chúng ta không cộng tất cả các con số ngày, tháng, năm chung với nhau. Thay vì thế, bạn phải rút gọn trước từng con số ngày, tháng, năm, sau đó cộng lại các kết quả. Con số này mang tính biểu tượng và kết nối với các Chu Kỳ Giai Đoạn chia cuộc đời của bạn thành ba phần, bao gồm tăng trưởng, ý nghĩa chủ đề và thách thức.

You may also like

Để lại một bình luận