Luận về sao Thất Sát

Bởi chokienthuc
Trong Tử Vi Khoa Thất Sát đựơc coi là hung sát tinh. Bất luận số đẹp hay số xấu, hễ đã có Thất Sát vào Mệnh hay Thân thế tất phải trải qua những chuyện hung hiểm hoặc có một thời hạn bị lắm chướng ngại. Sách viết : ” Nhị cung phùng chi định lịch gian tân ” ( Mệnh Thân có Thất Sát phải nếm trải gian truân tân khổ )Một khi có Thất Sát thủ Mệnh phải xem kỹ những vận hạn, nếu vận tốt đến càng sớm để thành công xuất sắc sớm thì hậu vận lại càng tối tăm với thất bại. Thiếu niên đắc chí ắt lúc bị thất ý tác động ảnh hưởng đến hết đời. Nếu tuổi trẻ dạt dẹo chìm nổi đến trung niên mới phát đạt thì nhờ kinh lịch đã thâu lượm như thanh gươm tôi luyện kỹ rồi sự phát đạt ấy mới hay .Thất Sát có những thế đứng sau đây : đơn thủ ở Dần Thân Tí Ngọ và Thìn Tuất, với Liêm Trinh nơi Sửu Mùi, với Tử Vi ở Tỵ Hợi, với Vũ Khúc ở Mão Dậu .

Sách viết:”Thất Sát cư hãm địa trầm ngâm phúc bất vinh”. Hãm cung cho Thất Sát là Mão Dậu và Thìn Tuất, nhưng đáng ngại là Mão Dậu gọi bằng cách “Sát hãm Chấn Đoài” (Chấn là Mão, Đoài là Dậu)

Bạn đang đọc: Luận về sao Thất Sát

Lý luận cho rằng Thất Sát không có hãm địa là sai. Vũ Khúc Thất Sát ở Mão Dậu mà đứng cùng với những hung sát tinh rồi lại gặp vận có lưu hung sát tinh thì tai ương không nhỏ, hầu hết do sự lầm lỡ của chính mình mà ra. Vũ Khúc Thất Sát chỉ nên dựa vào nghề nghiệp mưu sinh an thân, tham vọng lắm thêm phiền. Thất Sát vốn ưa vẫy vùng nhưng ở Dậu Mão hãm chẳng khác gì con cá trong chậu quậy cựa lắm cũng thế thôi, đôi lúc còn sinh nguy hại. Nếu như có được Hỏa Tinh Tham Lang thì sự đắc ý không bền, nay được mai mất .Thất Sát hợp nhất với Tử Vi ( đã nói không ít trên phần luận về Tử Vi ). Sách viết : ” Tử Vi Thất Sát hóa Sát vi quyền ” .Thất Sát đóng Dần cung xung chiếu trên cao là Tử Vi Thiên Phủ. Thất Sát đóng Thân cung xung chiếu ở dưới có Tử Vi Thiên Phủ gọi bằng cách ” Thất Sát ngưỡng đẩu ” hay ” Thất Sát triều đẩu ” .Thất Sát khi đã biến thành Quyền rồi không nên quy tụ với Văn Xương Văn Khúc Long Trì, Phượng Các. Vì đã xung sát thì xung sát luôn, đứng luẩn quẩn văn vẻ làm gì nửa văn nửa vũ thành nửa mùa tất hành vi xích míc và thành công xuất sắc kém ác liệt .Thất Sát đã gặp sao Tử Vi để hóa vi Quyền rồi thì không nên thấy Hóa Quyền nữa sẽ cho nên vì thế mà quyền lực tối cao quá nặng thành ra con người cô khắc, quan hệt giao tế sinh lắm quân địch, càng không nên thấy Hỏa Tinh quyền lực tối cao quyết liệt khiến cho kiêu căng mà lâm nguy hiểm, thân phận lưu ly, lục thân lạnh nhạt, không ai muốn khuông phù. Dù có sự nghiệp thật đấy nhưng đầy nguy hiểm và lúc về già cô quạnh .Thất Sát một khi hóa thành Quyền lại rất cần gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn, Tả Hữu, Khôi Việt, có Tham Lang đứng với Hóa Lộc càng tốt, còn như Tham Lang đứng với Linh Tinh thì phải trải thiênma bách triết mới thành công xuất sắc .Cổ nhân luận Thất Sát thủ Mệnh cho rằng sao này đóng ở bốn cung : Dần Thân Tí Ngọ kể làm thượng cách. Ở Dần với Thân là ” Ngưỡng đẩu ” với ” triều đẩu “, ở Tí Ngọ thì gọi bằng ” Hùng tú càn nguyên cách “Hai ông Ngô Cảnh Loan và Vương Đình Chi đưa ra luận cứ đáng quan tâm rằng : ” Thất Sát Ngọ mới đúng ” hùng tú càn nguyên ” Thất Sát ở thủy cung Tí là phá cách ” vì Thất Sát vốn thuộc Hỏa Kim và nói thêm : ” Liêm Trinh Thất Sát đóng Mùi cũng kể là ” hùng tú càn nguyên “. Như vậy thay vì Dần Thân Tí Ngọ nay theo hai ông là Dần Thân Ngọ Mùi .Thất Sát tại Ngọ, cung Phúc Đức có Liêm Trinh, Liêm Trinh là âm hỏa nung nấu rèn đúc âm kim của Thất Sát .Hai ông còn cho rằng Thất Sát không nên gần văn tinh tại Mệnh hay tam hợp chiếu, nhưng lại rât cần có văn tinh ở Phúc Đức. Nhờ những văn tinh Xương Khúc Long Phượng Hóa Khoa đóng Phúc Đức làm che giảm ngọn lửa Liêm Trinh thì cuộc sống ít gian truân .Trên đây là những lời bàn đáng cho ta suy gẫm thêm. Riêng tôi cũng thấy điều Thất Sát đóng Tí không bằng đóng Ngọ .Thất Sát âm kim âm hỏa, kim bị hỏa luyện tính tình dũng mãnh cương cường, là con người của hành vi dữ thế chủ động thao tác tích cực thế cho nên Thất Sát mới được coi làm tướng tinh .So với Thiên Cơ Thiên Lương thì Cơ Lương mang khuynh hướng tư tưởng kim chỉ nan trong khi Thất Sát xông pha chấp hành. Thất Sát chỉ huy chỉ huy, Cơ Lương quản lý và điều hành. Thất Sát điều khiển và tinh chỉnh, Cơ Lương vẽ kế hoạch. Bởi vậy cuộc sống Thất Sát thường có những nút chuyển biến kinh hoàng triệt để, lên thật cao và xuống thật thấp tùy theo vận hay hay dở .Người xưa lo lắng Thất Sát vào nữ Mệnh có những câu ca sau đây :” Nữ Mệnh sầu phùng Thất Sát tinhBình sinh tác sự quả mưu tríChí cao khí đại vô nam nữBất miễn hình phu lịch khổ tân “( Thật đáng buồn khi số gái có sao Thất Sát, thao tác mưu trí tháo vát, tham vọng nhiều và xông xáo như con trai, khó tránh đựơc chuyện khắc chồng và phải dạt dẹo khó khăn vất vả )” Thất Sát cô tinh Tham tú phùngHỏa Đà tấu hợp phi vi quíNữ mệnh đắc thử tính vô lươngChi hảo cô phòng vi tì thiếp “( Thất Sát Cô Thần gặp Tham Lang gặp thêm Đà Hỏa ắt là không quí. Số dịu dàng êm ả tệ bạc liều lĩnh đưa đến khắc hại chồng làm thiếp hầu )” Thất Sát Dần Thân nữ mệnh phùngÁc sát gia chi dâm sảo dungCánh phùng cát hóa chung bất mỹTì thiếp thị phụng gia chủ ông “( Thất Sát tại Dần Thân mà số nữ có kèm sao hung nữa là người nhan sắc, tính tình khéo nhưng sảo, dù gặp cát tinh cũng vừa chưa hẳn là đẹp ắt phải có bận khắc phu )Đời trước cổ nhân sợ người đàn bà tinh tế, tháo vát, xông xáo, tự lập nên mới đưa ra những câu phú trên. Thời nay không câu nệ vào những câu phú cổ hũ ấy nữa. Nữ mệnh Thất Sát giờ đây đều là những người đàn bà thành công xuất sắc thao tác giỏi, chỉ cái chuyện khắc phu thì vẫn vậy thôi .Có một điều khá đúng mực là : Thất Sát tại mệnh nữ đi cùng Đào Hoa Hỏa Tinh không ai không bạc tình. Thất Sát vào cung Phúc Đức của số nữ tình duyên không ai không lận đận nhỡ nhàng. Bởi vậy mới có câu phú : ” Thất Sát đan cư Phúc Đức nữ nhân thiết kị tiện vô nghi ” ( Thất Sát một mình ở cung Phúc Đức số nữ lao đao khó khăn vất vả dễ rơi vào thực trạng lẽ mọn )Bàn về câu : ” Thất Sát Liêm Trinh đồng vi lộ thượng mai thi ” ( Thất Sát đồng cung với Liêm Trinh thủ mệnh lúc chết chôn bên đường ). Thất Sát Liêm Trinh chỉ đóng cùng ở hai chỗ Sửu và Mùi. Trong khi Thất Sát Mùi cung đã được coi làm cách tốt ” hùng tú càn nguyên ” thì tại sao còn có câu này ?Các nhà số học Trung Quốc lập luận : ” Liêm Sát đồng vị chỉ gặp hung nguy khi đóng tại Sửu thôi, còn Mùi cung thì không và phải có những sát tinh như Kình Đà Hỏa, Hóa Kị thì mới đi tới chỗ lộ thượng mai thi, mà lộ thượng mai thi không trọn vẹn là cứ phải vùi thây bên đường, ý bóng của nó là cái chết bất chợt, cái chết không ở trên giường bệnh hay ở trong nhà. Hoặc là chết như một nhà chính trị bị ám sát, hoặc chết như một tên ăn cướp bị bắn giữa đường. Vấn đề là cân đo những hung sát kị tinh nặng nhẹ mức nào ?Số Liêm Sát không bị hung sát kị tinh tất yếu không ” lộ thượng mai thi “. Một điều chắc như đinh hễ đã số Liêm Sát dù ở Sửu hay Mùi thì cũng không ( ? ) bốn mươi năm đi làm thầy giáo hay nói khác đi là phải có đời sống của kẻ phiêu lưu hoặc có một chút ít khác thường .Nếu đem hai câu viết ở mục Trú giải Thái vi phú : ” Thất Sát Liêm Trinh lưu đãng thiên nhai ( Mệnh có Liêm Sát sống nơi chân trời góc biển ) và Thất Sát Liêm Trinh đồng vị lộ thượng mai thi ” thì cái lý nó gần gần nhau, đã chân trời góc biển làm thế nào còn chết ở quê nhà ?Ngoài ra Thất Sát Liêm Trinh mà đóng Thiên di, ( tất yếu thủ Mệnh là Thiên Phủ Mùi hay Sửu ) nếu Thiên Phủ bị Tuần Triệt hay gặp hung sát tinh cũng gặp cái chết của đồng vị Liêm Sát đã nói trên .Sau hết là Thất Sát ở hai cung Thìn Tuất. Thìn Thiên La, Tuất Địa Võng. Thất Sát sao của hành vi không dễ thích ứng không dễ thuận tòng như Liêm Phủ vào hai cung ấy. Vì Thiên Phủ Liêm Trinh mềm dẻo, biết theo thời thế, biết đứng vào hang lối. Do đó Thất Sát Thìn Tuất kể như hãm địa, do sức ép của Thiên La Địa Võng và do sức tranh thoát kinh hoàng của Thất Sát .Thất Sát Thìn Tuất ý chí kiên cường, có chủ ý và độc lập tính nhưng phải trăm cay ngàn đắng mới thành tựu nếu được cát tinh phò trợ. Còn như quá nhiều hung sát tinh vây bọc chỉ nên học một sảo nghệ mà an thân. Vì đối cung là Liêm Phủ cho nên vì thế hung tinh đáng ngại nhất cho Thất Sát Thìn Tuất là sao Hóa Kị đứng đối cung đó là giảm hẳn năng lực thích ứng thuận tòng, chỉ còn bất mãn phẫn nộ, tất yếu sẽ cực hơn .Về sao Thất Sát lâm Thân có hai câu phú phần nhiều xích míc :Thất Sát lâm Thân chung thị yểuThất Sát cư Thân hưởng đắc bảo đảm an toàn chi phúcYếu hay Phúc chỉ là yếu tố hãm hay đắc địa thôi. Ngoài ra còn phải xem thêm những hung sát kị tinh nữa mới chỉ định cho rõ được .Thất Sát có nhiều câu phú cần nghiên cứu và điều tra :– Thất Sát cư Quan đắc vị uy áp vạn nhân( Thất Sát đóng Quan Lộc đắc địa, uy quyền. Uy quyền gồm vị thế và oai nghiêm. Thất Sát cư Quan chỉ huy mật vụ đắc lực )– Thất Sát phùng Thái Tuế trí dũng hữu dư( Thất Sát đi bên Thái Tuế vừa dám làm vừa giỏi liệu việc làm )– Sát Phá hỉ trợ Kình Dương( Thất Sát Phá Quân có Kình Dương trợ thành công xuất sắc mau phát mạnh nhưng nhiều nguy hại ví như người cưỡi cọp )– Thất Sát thủ tha tài vi kỷ vật( Thất Sát tinh tấn lướt được đằng chân lên đằng đầu, lấy của người làm của mình )– Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tịnh( Mệnh Thất Sát hay Phá Quân nên làm nơi xa, có nghề nhưng không giỏi kinh nghiệm tay nghề lắm. Đây là chỉ vào Thất Sát Phá Quân hãm )– Thất Sát trùng phùng tứ sát, yêu đà bối khúc trận trung vong( Thất Sát hãm thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì dễ có tật trên người, thường gặp gian truân nơi trận mạc )– Thất Sát Hỏa Dương bần thả tiện đồ tể chi nhân( Thất Sát hãm thủ Mệnh gặp Kình Dương Hỏa Tinh chỉ chuyên ăn người và hung bạo, cũng không nên danh phận được )– Thất Sát thủ chiếu, tuế hạn Kình Dương, Ngọ sinh nhân Mệnh an Mão Dậu chư hưng vong( Thất Sát thủ hay chiếu Mão Dậu, niên vận gặp Kình Dương, người tuổi Ngọ gặp một ngã rẽ đổi khác cuộc sống mình )– Sát Kinh tại Ngọ, mã đầu đới tiễn, tương giao sát điệu, Bính Mậu nhân mệnh vị nan toàn( Mệnh Thất Sát Kình Dương ở Ngọ, gặp vận nhiều sát tinh, người tuổi Bính Mậu nguy đến tính mạng con người )

– Thân phùng Sát Phá Liêm Tham hạn lâm Địa Võng Hình Khôi sát điệu Kỵ Đà xâm nhập, Thục gia trường nội, Dực Đức mệnh vong

( Cung Thân có Sát Phá Liêm Tham quy tụ đến vận hạn vào cung Địa Võng ( Tuất ) có Kỵ Đà, Thiên Hình, Thiên Khôi như ông Trương Phi bị ám toán chết ngay trong trướng phủ )– Sát cư Ly Khảm nam nhân, thê hiền đa hội, mạc ngộ Kiếp Riêu số phụ ái cô thân. Nữ mệnh trai oán hồng nhan nan tự chủ( Thất Sát thủ Mệnh Ngọ số trai gặp vợ hiền, nhưng nếu có Kiếp Riêu thì lại thích sống độc thân. Còn mệnh Nữ thường oan trái rơi lệ vì tình )– Sát phùng Hình Hổ hãm tại tử cung thai lệ chi ai( Sát gặp Hình Hổ tử cung, đến già chưa thấy tay bồng con thơ )– Sát Phá Tham tại Nữ mệnh nhi ngộ Văn Xương ư Tân Đinh tuế sương phụ chi nhân( Mệnh Sát Phá Tham gặp sao Văn Xương người nữ tuổi Tân Đinh thì góa chồng hoặc ly phu )– Sát Phá Tham tại phối cung đắc Quyền Lộc Khúc Xương mệnh phụ chi nhânQuí tuế ưu phùng Cô Quả, quả phụ chi nhân( Cung phu có Sát Phá Tham đắc địa hội Quyền Lộc lấy chồng quyền chức cao làm mệnh phụ nhưng tuổi Quí mà thấy thêm Cô Thần, Quả Tú thì lại thành quả phụ góa chồng )– Sát Riêu cư hỏa địa nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền Lộc tham bác chi nhân( Thất Sát Thiên Riêu thủ Mệnh ở Tỵ hay Ngọ đàn bà có đời sống lênh đênh, được Quyền Lộc thì sành sỏi thành công xuất sắc gây cơ dựng nghiệp )– Sát Hình tọa củng liêm trực vô tư( Mệnh Thất Sát hội chiếu Thiên Hình hoặc đồng cung là người liêm khiết chính trực )– Mệnh VCD hạn ngộ Trúc La Đào Hồng, Suy Tuyệt, Khổng Minh nan cầu trường thọ( Mệnh không chính tinh vận đến Trúc La ; Sát Phá Tham hội với Đào Hoa, Hồng Loan và Suy hay Tuyệt như Khổng Minh có lập đàn cúng tế vẫn khó thọ )– Sát Phá Liêm Tham tam kỳ gia hội lai triều, Hồng Hình Tả Hữu uy danh nhất thế chi nhânPhùng Kị Không Triệt chung thân tác sự nan thành( Sát Phá Liêm Tham đắc địa quy tụ vào Mệnh cùng với Khoa Quyền Lộc Hồng Loan Thiên Hình Tả Hữu là người uy danh lừng lẫy. Nhưng hễ bị Tuần Triệt Hóa Kị thì thao tác gì cũng chẳng nên vì làm toàn chuyện bốc giời mà không có phận )– Thất Sát đan thủ Mệnh viên vô khả cửu trùng lâm chi hạn( Thất Sát Thìn Tuất vận lại gặp Thất Sát thì khó tránh tai ương thất bại )– ” Mấy người thủy ách, hỏa taiSát Liêm ngộ Hỏa, Riêu ngồi Kị Tham “( Sát Liêm gặp Hỏa Tinh hay bị nạn cháy nhà. Thiên Riêu gặp Hóa Kị Tham Lang dễ vướng tai nạn đáng tiếc sông nước )– ” Dần Thân Sát Kị trùng giaThương chiêu đá mạ thật là gian nan “( Cung Dần Thân Thất Sát đứng cùng Hóa Kị, thường bị đẩy đưa vào những chuyện gây gổ, đánh chửi nhau phiền phức )– ” Sinh con điếc lác ngẩn ngơBởi cung tử tức Sát Đà Kiếp Không “– ” Sát phùng Phù Hổ hay đâuDã Tràng thưa ấy buồn bã ngục trung “– ” Sát tinh chiếu ở cung ĐoàiVì người tham của Phật đài họa toa “( Câu này không rõ nghĩa lắm )– ” Ngôi cao chức trọng công hầuMệnh Thân Sát Phá ở đầu Ngọ cung “– ” Liêm tại Mùi đứng cùng Thất SátTính cang kiên tài cán đảm đươngĐược thêm Kỷ Ất sinh nhânAnh hùng trí dũng mười phần khá khen “– ” Sát Kình ở tại Ngọ cungTai ương chìm nổi luôn trong cuộc sốngNhưng Giáp Kỷ là người cái thếBậc anh hùng vị thế thênh thênh “– ” Kìa nữ mệnh Đinh Tân hai tuổiSát Phá Tham lại hội Văn XươngẤy là góa bụa đáng thươngNếu không cũng chịu dở dang duyên tình “– Thất Sát phùng Dương Đà ư Tật ách tàn tật chi nhân( Thất Sát gặp Dương Đà ở cung Tật Ách tất có tật thương )– Thất Sát lưu niên Bạch Hổ hình lục tai truân( Thất Sát hãm thủ mệnh lưu niên gặp sao Bạch Hổ tất bị kiện tụng cò bót )– Thất Sát lâm Thân Mệnh, lưu niên Hình Kị tai thương( Thất Sát vào Thân Mệnh, lưu niên có Hình Kị gặp tai nạn thương tâm thương tích )– Sát lâm Tuyệt địa hội Dương Đà Nhan Hồi yểu triết( Sát đứng với sao Tuyệt gặp Kình Đà không thọ )– Thất Sát Phá Quân chuyên ý Dương Linh chi ngược( Thất Sát Phá Quân hãm địa thủ mệnh gặp Kình Dương, Linh Tinh cuộc sống khó khăn vất vả chướng ngại, dễ thành dễ bại )– ” Cung Tỵ ấy Sát là đẹp quáNếu mà Tuyệt Hỏa cùng ngồiẤy phường tàn ác hôi tanh sá gì “

– “Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Kình Hình hội ngộ ắt là đảo điên “

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Để được liên hệ tư vấn và đặt lịch xem tại Tử Vi Cổ Học, các bạn có thể liên hệ TẠI ĐÂY.

You may also like

Để lại một bình luận