Bảng tính sao hạn năm 2021 của 12 con giáp – TRI THỨC TỐT

Bởi chokienthuc
Bảng tra cứu sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu, sao hạn năm 2021, vận hạn năm 2021 của 12 con giáp những tuổi thuộc những can : Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ và những chi : Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi .

Theo ý niệm dân gian, vào mỗi năm thì mỗi tuổi sẽ có một ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh riêng cho năm đó. Các nhà khoa học tử vi đã tìm ra 9 ngôi sao 5 cánh tương ứng chiếu mệnh gọi là “ cửu diệu tinh quân ”. Cùng một tuổi nhưng sao chiếu mệnh của phụ nữ và đàn ông lại khác nhau. Trong 9 vị tinh quân ( 9 ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh ) đó hoàn toàn có thể là cát tinh, hoàn toàn có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc thù đều là những ngôi sao 5 cánh có thật trong ngoài hành tinh. Vào những năm gặp sao tốt chiếu mệnh để cầu tài rước lộc, cải tổ tài vận được tốt hơn thì gia chủ nên thực thi làm lễ cúng nghênh sao. Còn những năm gặp sao xấu chiếu mệnh, tức năm đó bạn hạn chế. Tùy vào hạn nặng hay nhẹ mà có cách hóa giải kịp thời .

Xem thêm: Bảng sao hạn năm 2021 và vận hạn của 12 con giáp

Contents

1. Sao chiếu mệnh năm 2021 của 12 con giáp

Hệ thống 9 ngôi sao 5 cánh “ cửu diệu tinh quân ” gồm có sao : Thái Dương, La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Dưới đây là bảng tra cứu sao chiếu mệnh của 12 con giáp chi tiết cụ thể theo từng tuổi .

Bảng sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Tý

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Mậu Tý

2008

Thái Dương

Thổ Tú

Canh Tý

1960

Thái Âm

Thái Bạch

Nhâm Tý

1972

Thái Dương

Thổ Tú

Giáp Tý

1984

Thổ Tú

Vân Hớn

Bính Tý

1996

Thái Âm

Thái Bạch

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Sửu

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Kỷ Sửu

1949

La Hầu

Kế Đô

Tân Sửu

1961

Kế Đô

Thái Dương

Quý Sửu

1973

Thái Bạch

Thái Âm

Ất Sửu

1985

La Hầu

Kế Đô

Đinh Sửu

1997

Kế Đô

Thái Dương

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Dần

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Canh Dần

1950

Mộc Đức 

Thủy Diệu

Nhâm Dần

1962

Vân Hớn

La Hầu

Giáp Dần

1974

Thủy Diệu

Mộc Đức

Bính Dần

1986

Mộc Đức

Thủy Diệu

Mậu Dần

1998

Vân Hớn

La Hầu

Bảng Sao chiếu mệnh tuổi Mão năm 2021

tuổi Mão

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Tân Mão

1951

Thái Âm

Thái Bạch

Quý Mão

1963

Thái Dương

Thổ Tú

Ất Mão

1975

Thổ Tú

Vân Hớn

Đinh Mão

1987

Thái Âm

Thái Bạch

Kỷ Mão

1999

Thái Dương

Thổ Tú

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Thìn

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Nhâm Thìn

1952

Kế Đô

Thái Dương

Giáp Thìn

1964

Thái Bạch

Thái Âm

Bính Thìn

1976

La Hầu

Kế Đô

Mậu Thìn

1988

Kế Đô

Thái Dương

Canh Thìn

2000

Thái Bạch

Thái Âm

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Tỵ

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Quý Tỵ

1953

Vân Hớn

La Hầu

Ất Tỵ

1965

Thủy Diệu

Mộc Đức

Đinh Tỵ

1977

Mộc Đức

Thủy Diệu

Kỷ Tỵ

1989

Vân Hớn

La Hầu

Tân Tỵ

2001

Thủy Diệu

Mộc Đức

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Ngọ

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Giáp Ngọ

1954

Thái Dương

Thổ Tú

Bính Ngọ

1966

Thổ Tú

Vân Hớn

Mậu Ngọ

1978

Thái Âm

Thái Bạch

Canh Ngọ

1990

Thái Dương

Thổ Tú

Nhâm Ngọ

2002

Thổ Tú

Vân Hớn

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Mùi

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Ất Mùi

1955

Thái Bạch

Thái Âm

Đinh Mùi

1967

La Hầu

Kế Đô

Kỷ Mùi

1979

Kế Đô

Thái Dương

Tân Mùi

1991

Thái Bạch

Thái Âm

Quý Mùi

2003

La Hầu

Kế Đô

Bảng Sao hạn năm 2021

tuổi Thân

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Bính Thân

1956

Thủy Diệu

Mộc Đức

Mậu Thân

1968

Mộc Đức

Thủy Diệu

Canh Thân

1980

Vân Hớn

La Hầu

Nhâm Thân

1992

Thủy Diệu

Mộc Đức

Giáp Thân

2004

Mộc Đức

Thủy Diệu

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Dậu

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Đinh Dậu

1957

Thổ Tú

Vân Hớn

Kỷ Dậu

1969

Thái Âm

Thái Bạch

Tân Dậu

1981

Thái Dương

Thổ Tú

Quý Dậu

1993

Thổ Tú

Vân Hớn

Ất Dậu

2005

Thái Âm

Thái Bạch

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Tuất

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Mậu Tuất

1958

La Hầu

Kế Đô

Canh Tuất

1970

Kế Đô

Thái Dương

Nhâm Tuất

1982

Thái Bạch

Thái Âm

Giáp Tuất

1994

La Hầu

Kế Đô

Bính Tuất

2006

Kế Đô

Thái Dương

Bảng Sao chiếu mệnh năm 2021

tuổi Hợi

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Đinh Hợi 

2007 

Vân Hớn

La Hầu

Kỷ Hợi

1959

Mộc Đức

Thủy Diệu

Tân Hợi

1971

Vân Hớn

La Hầu

Quý Hợi

1983

Thủy Diệu

Mộc Đức

Ất Hợi

1995

Mộc Đức

Thủy Diệu

2. Vận hạn năm 2021 của 12 con giáp

Chín ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là : Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Địa Võng và hạn Diêm Vương. Dưới đây là bảng tra cứu vận hạn của 12 con giáp chi tiết cụ thể theo từng tuổi .

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Tý

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Mậu Tý

2008

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Canh Tý

1960

Diêm Vương

Thiên La

Nhâm Tý

1972

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Giáp Tý

1984

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Bính Tý

1996

Diêm Vương

Thiên La

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Sửu

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Kỷ Sửu

1949

Tam Kheo

Thiên Tinh

Tân Sửu

1961

Địa Võng

Địa Võng

Quý Sửu

1973

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Ất Sửu

1985

Tam Kheo

Thiên Tinh

Đinh Sửu

1997

Địa Võng

Địa Võng

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Dần

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Canh Dần

1950

Huỳnh Tiền

Tán Tận

Nhâm Dần

1962

Thiên La

Diêm Vương

Giáp Dần

1974

Thiên Tinh

Tam Kheo

Bính Dần

1986

Huỳnh Tiền

Tán Tận

Mậu Dần

1998

Thiên La

Diêm Vương

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Mão

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Tân Mão

1951

Diêm Vương

Thiên La

Quý Mão

1963

Thiên La

Diêm Vương

Ất Mão

1975

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Đinh Mão

1987

Diêm Vương

Thiên La

Kỷ Mão

1999

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Thìn

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Nhâm Thìn

1952

Địa Võng

Địa Võng

Giáp Thìn

1964

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Bính Thìn

1976

Tam Kheo

Thiên Tinh

Mậu Thìn

1988

Địa Võng

Địa Võng

Canh Thìn

2000

Thiên Tinh

Tam Kheo

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Tỵ

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Quý Tỵ

1953

Địa Võng

Địa Võng

Ất Tỵ

1965

Thiên Tinh

Tam Kheo

Đinh Tỵ

1977

Huỳnh Tiền

Tán Tận

Kỷ Tỵ

1989

VThiên La

Diêm Vương

Tân Tỵ

2001

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Ngọ

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Giáp Ngọ

1954

Thiên La

Diêm Vương

Bính Ngọ

1966

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Mậu Ngọ

1978

Diêm Vương

Thiên La

Canh Ngọ

1990

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Nhâm Ngọ

2002

Tam Kheo

Thiên Tinh

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Mùi

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Ất Mùi

1955

Tán Tận

Huỳnh Tiền

Đinh Mùi

1967

Tam Kheo

Thiên Tinh

Kỷ Mùi

1979

Địa Võng

Địa Võng

Tân Mùi

1991

Thiên Tinh

Tam Kheo

Quý Mùi

2003

Tam Kheo

Thiên Tinh

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Thân

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Bính Thân

1956

Thiên Tinh

Tam Kheo

Mậu Thân

1968

Huỳnh Tiền

Tán Tận

Canh Thân

1980

Thiên La

Diêm Vương

Nhâm Thân

1992

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Giáp Thân

2004

Huỳnh Tiền

Tán Tận

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Dậu

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Đinh Dậu

1957

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Kỷ Dậu

1969

Diêm Vương

Thiên La

Tân Dậu

1981

Toán Tận

Huỳnh Tuyền

Quý Dậu

1993

Ngũ Mộ

Ngũ Mộ

Ất Dậu

2005

Diêm Vương

Thiên La

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Tuất

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Mậu Tuất

1958

Tam Kheo

Thiên Tinh

Canh Tuất

1970

Địa Võng

Địa Võng

Nhâm Tuất

1982

Thiên Tinh

Tam Kheo

Giáp Tuất

1994

Tam Kheo

Thiên Tinh

Bính Tuất

2006

Địa Võng

Địa Võng

Bảng vận hạn năm 2021

tuổi Hợi

Năm Sinh

Năm

Nam mạng

Nữ mạng

Đinh Hợi 

2007 

Thiên La 

Diêm Vương

Kỷ Hợi

1959

Huỳnh Tuyền

Tán Tận

Tân Hợi

1971

Thiên La

Diêm Vương

Quý Hợi

1983

Thiên Tinh

Tam Kheo

Ất Hợi

1995

Huỳnh Tuyền

Tán Tận

Để hóa giải sao và vận hạn, gia chủ phải chọn đúng ngày giờ mà sao đăng viên để làm lễ cúng và làm lễ dâng sao giải hạn nhằm hóa giải vận xui mới có hiệu quả. Đa số các gia đình làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm để giảm bớt tai họa hay tránh được vận đen. Và cách cúng của các sao Thái Bạch, Mộc Đức, Thái Âm, Thủy Diệu, La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Vân Hớn… cùng với các lễ vật, bài vị và bài văn khấn để cúng sao giải hạn là khác nhau.

Các bạn hãy Đăng Ký theo dõi kênh TỬ VI NGÀY TỐT để đón xem các kiến thức về tử vi, thông tin tử vi hằng ngày, tử vi năm, sao chiếu mệnh và vận hạn từng năm cho 12 con giáp nhé!

Theo: trithuctot.com!

You may also like

Để lại một bình luận