Người mệnh Thủy sinh năm bao nhiêu, hợp với hướng nào nhất.

Bởi chokienthuc

Người mệnh Thủy sinh năm bao nhiêu, hợp với hướng nào nhất.

1. Tổng quan về người mệnh Thủy

Người mệnh Thủy sinh các năm:

 • Bính Tý ( 1936, 1996 )

 • Quý Tỵ ( 1953, 2013 )

 • Nhâm Tuất ( 1982, 1922 )

 • Đinh Sửu ( 1937, 1997 )

 • Bính Ngọ ( 1966, 2026 )

 • Quý Hợi ( 1983, 1923 )

 • Giáp Thân ( 1944, 2004 )

 • Đinh Mùi ( 1967, 2027 )

 • Ất Dậu ( 1945, 2005 )

 • Giáp Dần ( 1974, 2034 )

 • Nhâm Thìn ( 1952, 2012 )

 • Ất Mão ( 1975, 2035 )

Coi tử vi 2019 cho người mệnh THỦY, đoán hung cát, xu tị theo cái nhìn của thầy Tử Vi có chuyên môn:

Hành Thủy là chỉ mùa đông và nước nói chung, hay là cơn mưa lất phất hoặc mưa và bão. Chỉ bản ngã, nghệ thuật và thẩm mỹ và vẻ đẹp, Thủy có tương quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy bộc lộ tính nuôi dưỡng, tương hỗ một cách hiểu biết ; khi xấu đi, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm hứng, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo ngại và stress .
Người mệnh Thủy rất phát minh sáng tạo, khôn ngoan, nhạy cảm, giỏi tiếp xúc và biết cách thuyết phục người khác, tạo cảm xúc thân mật, thân thiện .

chọn hướng nhà cho người mệnh Thủy

2. Cách chọn hướng nhà hợp mệnh Thủy

Trong phong thủy được chia thành hai nhóm khác nhau để dễ dàng chọn được hướng nhà hợp với mệnh của gia chủ là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh, đất đai được chia thành hai loại là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch.

Dựa vào năm sinh, tử vi & phong thủy bát trạch chia con người thành 8 cung là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trong đó thì những người có cung Khảm, Chấn, Tốn, Ly là thuộc Đông tứ mệnh hợp với kiểu nhà Đông tứ trạch gồm có bốn hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Nam. Bốn cung còn lại là Càn, Cấn, Khôn, Đoài thuộc Tây tứ mệnh hợp với Tây tứ trạch gồm những hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây .

Gia chủ thuộc Càn trạch

Càn trạch là những người sinh năm:

Nam : 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012
Nữ : 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018

Ý nghĩa của các hướng ứng với Càn trạch:

+ Chính Nam : Tuyệt mệnh
+ Chính Đông : Ngũ quỷ
+ Chính Tây : Sang trọng
+ Chính Bắc : Lục sát
+ Đông Nam : Họa hại
+ Tây Nam : Phú quý
+ Đông Bắc : Sang trọng
+ Tây Bắc : Phục vị

Gia chủ thuộc Khôn trạch

Khôn trạch là những người sinh vào các năm:

Nam : 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013
Nữ : 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, năm trước

Ý nghĩa của các hướng ứng với Khôn trạch:

+ Chính Nam : Lục sát
+ Chính Đông : Họa hại
+ Chính Tây : Có thăng quan tiến chức
+ Chính Bắc : Tuyệt mệnh
+ Đông Nam : Ngũ quỷ
+ Tây Nam : Phục vị
+ Đông Bắc : Có thăng quan tiến chức
+ Tây Bắc : Vợ chồng hòa hợp

Gia chủ thuộc Cấn trạch

Cấn trạch là những người sinh vào các năm:

Năm : 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Nữ : 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011

Ý nghĩa của các hướng ứng với Cấn trạch:

+ Chính Nam : Họa hại

+ Chính Đông: Lục sát

+ Chính Tây : Con cháu thịnh vượng
+ Chính Bắc : Ngũ quỷ
+ Đông Nam : Tuyệt mệnh
+ Tây Nam : Nhà giàu có
+ Đông Bắc : Phục vị
+ Tây Bắc : Nhà giàu có

Gia chủ thuộc Đoài trạch

Đoài trạch là những người có tuổi sau:

Nam : 1939, 1948, 1957, 1966,1975,1984, 1993, 2002, 2011
Nữ : 1038, 1947, 1956,1974, 1983, 1992, 2001, 2010

Ý nghĩa của các hướng ứng với Đoài trạch:

+ Chính Nam : Ngũ quỷ
+ Chính Đông : Tuyệt mệnh
+ Chính Tây : Phục vị
+ Đông Nam : Lục sát
+ Tây Nam : Phát huy vinh quang của tổ tiên
+ Đông Bắc : Gia đạo thịnh vượng, phát đạt
+ Tây Bắc : Phát huy vinh quang của tổ tiên

Gia chủ thuộc Chấn trạch

Trạch Chấn sinh vào các năm 

1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, năm ngoái ( cả nam và phái đẹp )

Ý nghĩa của các hướng ứng với Chấn trạch:

+ Chính Nam : Sự nghiệp thăng quan tiến chức
+ Chính Đông : Phục vị
+ Chính Tây : Tuyệt mệnh
+ Chính Bắc : Sự nghiệp thăng quan tiến chức
+ Đông Nam : Thăng quan, đông con cháu
+ Tây Nam : Họa hại
+ Đông Bắc : Lục sát
+ Tây Bắc : Ngũ quỷ

Gia chủ thuộc Tốn trạch

Trạch Tốn là những người sinh năm:

Nam : 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, năm trước
Nữ : 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007, năm nay

Ý nghĩa của các hướng ứng với Tốn trạch:

+ Chính Nam : Giàu sang
+ Chính Đông : Phát văn chương
+ Chính Tây : Lục sát
+ Chính Bắc : Giàu sang
+ Đông Nam : Phục vị
+ Tây Nam : Ngũ quỷ
+ Đông Bắc : Tuyệt mệnh
+ Tây Bắc : Họa hại

Gia chủ thuộc Khảm trạch

Trạch Khảm là những người sinh năm:

Nam : 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017
Nữ : 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986,1995, 2004, 2013

Ý nghĩa của các hướng ứng với Khảm trạch:

+ Chính Nam : Làm ăn phát đạt
+ Chính Đông : Đông con cháu
+ Chính Tây : Họa hại
+ Chính Bắc : Phục vị
+ Đông Nam : Đông con cháu
+ Tây Nam : Tuyệt mệnh
+ Đông Bắc : Ngũ quỷ
+ Tây Bắc : Lục sát

Gia chủ thuộc Ly trạch

Trạch Ly là những người sinh năm sau:

Nam : 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018
Nữ : 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018

Ý nghĩa của các hướng ứng với Ly trạch:

+ Chính Nam : Phục vị
+ Chính Đông : Con hiền tài
+ Chính Tây : Ngũ quỷ
+ Chính Bắc : Tích tụ tiền tài
+ Đông Nam : Con hiền tài
+ Tây Nam : Lục sát

+ Đông Bắc: Họa hại

+ Tây Bắc : Tuyệt mệnh

Dựa vào đây ta có thể biết được mình mệnh Thủy hợp với hướng nhà nào cụ thể là hướng Bắc, mệnh Thủy thuộc Đông tứ mệnh nên hướng thuộc Đông tứ trạch là các hướng tốt nhất.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm con số may mắn cho người mệnh Thủy

You may also like

Để lại một bình luận