Xem ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2021 giúp công việc hanh thông và tài lộc

Bởi chokienthuc
Ngày tốt xấu trong tháng 2 năm 2021Ngày

Lịch dương

Tháng 2

Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 1/2/2021 nhằm mục đích ngày 20/12/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 2/2/2021 nhằm mục đích ngày 21/12/2020 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 3/2/2021 nhằm mục đích ngày 22/12/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 4/2/2021 nhằm mục đích ngày 23/12/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 5/2/2021 nhằm mục đích ngày 24/12/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 6/2/2021 nhằm mục đích ngày 25/12/2020 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 7/2/2021 nhằm mục đích ngày 26/12/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 8/2/2021 nhằm mục đích ngày 27/12/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể XEM NGÀY TỐT MUA XE THEO TUỔI
Chọn tháng ( Dương lịch ) :

Chọn tuổi :

Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 9/2/2021 nhằm mục đích ngày 28/12/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 10/2/2021 nhằm mục đích ngày 29/12/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 12

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 11/2/2021 nhằm mục đích ngày 30/12/2020 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 12/2/2021 nhằm mục đích ngày 1/1/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 13/2/2021 nhằm mục đích ngày 2/1/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 14/2/2021 nhằm ngày 3/1/2021 Âm lịch

Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 15/2/2021 nhằm mục đích ngày 4/1/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 16/2/2021 nhằm mục đích ngày 5/1/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 17/2/2021 nhằm mục đích ngày 6/1/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 18/2/2021 nhằm mục đích ngày 7/1/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 19/2/2021 nhằm mục đích ngày 8/1/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 20/2/2021 nhằm mục đích ngày 9/1/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 21/2/2021 nhằm mục đích ngày 10/1/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 22/2/2021 nhằm mục đích ngày 11/1/2021 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 23/2/2021 nhằm mục đích ngày 12/1/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 24/2/2021 nhằm mục đích ngày 13/1/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 25/2/2021 nhằm mục đích ngày 14/1/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 26/2/2021 nhằm mục đích ngày 15/1/2021 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 27/2/2021 nhằm mục đích ngày 16/1/2021 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 2
Lịch âm
Tháng 1

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 28/2/2021 nhằm mục đích ngày 17/1/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể

You may also like

Để lại một bình luận