Bảng sao chiếu mệnh 2021 : Xem sao hạn chiếu mệnh năm 2021

Bởi chokienthuc

Dưới đây là bảng sao chiếu mệnh 2021 và vận hạn chiếu mệnh chi tiết của 12 con giáp trong năm Tân Sửu chính xác nhất.

Cùng tìm hiểu thêm …
bang sao chieu menh 2021

Contents

I. Bảng xem sao chiếu mệnh 2021 theo mạng

1. Bảng sao hạn nam mạng 2021

La Hầu 1949 1985 1976 1967 2003 1958 1994
Thái Bạch 1973 1964 2000 1955 1991 1982
Kế Đô 1961 1997 1952 1988 1979 1970 2006  
Thái Dương 2008 1972 1963 1999 1954 1990 1981 2005
Thái Âm 1960 1996 1951 1987 1978 1969
Mộc Đức 1950 1986 1977 1968 2004 1959 1995
Vân Hớn 1962 1998 1953 1989 1980 2007 1971
Thổ Tú 1984 1975 1966 2002 1957 1993
Thủy Diệu 1974 1965 2001 1956 1992 1983

2. Bảng sao hạn nữ mạng 2021

La Hầu 1962 1953 1989 1980 2007 1971
Thái Bạch 1960 1996 1951 1987 1978 1969
Kế Đô 1949 1985 1976 1967 2003 1958 1994
Thái Dương 1961 1997 1952 1988 1979 1970 2006
Thái Âm 1973 1964 2000 1955 1991 2005 1982
Mộc Đức 1950 1974 1965 2001 1956 1992 1983
Vân Hớn 1984 1975 1966 2002 1957 1993
Thổ Tú 2008 1972 1963 1999 1954 1990 1981
Thủy Diệu 1950 1986 1977 1968 2004 1959 1995

II. Bảng sao chiếu mệnh năm 2021 theo tuổi

Với mục đích giúp các bạn có thể dễ dàng biết được sao chiếu mệnh cùng như vận hạn trong năm Tân Hợi 2021 này TínNgưỡngViệt giới thiệu đến các bạn bảng xem sao hạn 2021 và vận hạn năm Tân Sửu chính xác nhất được phân chia rõ theo từng tuổi và mệnh Nam – Nữ.

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Tý

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2008 Thái Dương Tán Tận Thổ Tú Huỳnh Tiền
1996 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1984 Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hớn Ngũ Mộ
1972 Thái Dương Tán Tận Thổ Tú Huỳnh Tiền
1960 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Sửu

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
1997 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1985 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1973 Thái Bạch Tán Tận Thái Âm Huỳnh Tiền
1961 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1949 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Dần

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
1998 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1986 Mộc Đức Huỳnh Tiền Thủy Diệu Tán Tận
1974 Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1962 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1950 Mộc Đức Huỳnh Tiền Thủy Diệu Tán Tận

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Mão

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
1999 Thái Dương Tán Tận Thổ Tú Huỳnh Tiền
1987 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1975 Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hớn Ngũ Mộ
1963 Thái Dương Thiên La Thổ Tú Diêm Vương
1951 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Thìn

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2000 Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo
1988 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1976 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1964 Thái Bạch Tán Tận Thái Âm Huỳnh Tiền
1952 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Tỵ

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2001 Thủy Diệu Ngũ Mộ Mộc Đức Ngũ Mộ
1989 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1977 Mộc Đức Huỳnh Tiền Thủy Diệu Tán Tận
1965 Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1953 Vân Hớn Địa Võng La Hầu Địa Võng

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Ngọ

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2002 Thổ Tú Tam Kheo Vân Hớn Thiên Tinh
1990 Thái Dương Tán Tận Thổ Tú Huỳnh Tiền
1978 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1966 Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hớn Ngũ Mộ
1954 Thái Dương Thiên La Thổ Tú Diêm Vương

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Mùi

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2003 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1991 Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo
1979 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1967 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1955 Thái Bạch Tán Tận Thái Âm Huỳnh Tiền

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Thân

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2004 Mộc Đức Huỳnh Tiền Thủy Diệu Tán Tận
1992 Thủy Diệu Ngũ Mộ Mộc Đức Ngũ Mộ
1980 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1968 Mộc Đức Huỳnh Tiền Thủy Diệu Tán Tận
1956 Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Dậu

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2005 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1993 Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hớn Ngũ Mộ
1981 Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền
1969 Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1957 Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hớn Ngũ Mộ

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Tuất

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2006 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1994 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1982 Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo
1970 Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1958 La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh

Sao chiếu mệnh 2021 tuổi Hợi

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ VẬN HẠN NỮ
2007 Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Tán Tận
1995 Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1983 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1971 Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Tán Tận
1959 Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương

Trên đây là bảng sao chiếu mệnh 2021 đã được chúng tôi tổng hợp một cách chi tiết đã giúp bạn biết được sao chiếu mạng và vận hạn gặp phải trong năm nay.

Để biết được sao chiếu mệnh của mình tốt hay xấu và cách hóa giải như thế nào, Bạn hãy xem tiếp những nội dung dưới đây .

III. Ý nghĩa và cách giải hạn sao chiếu mệnh năm 2021

Theo ý niệm xưa thì có toàn bộ 9 ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh và chia thành 3 nhóm gồm nhóm sao tốt, sao xấu và nhóm sao lưỡng tính. Mỗi năm con người sẽ có một sao chiếu mệnh tốt xấu khác nhau tùy vào từng tuổi ,
Để biết vận hạn năm 2021 của từng sao, mời những bạn xem chi tiết cụ thể ở nội dung dưới đây :

Sao La Hầu năm 2021

Người gặp sao La hầu năm 2021 thường đem lại điềm giữ không may tương quan đến lao lý, công quyền, tai nạn đáng tiếc, bệnh tật, tăm tiếng thị phi, hao mòn của cải. Mang đến nhiều chuyện buồn chán, bi ai .
Cần quan tâm vào tháng giêng và tháng 2 âm lịch vì đây là tháng xấu sao xấu nhất .

Cách giải hạn sao la hầu: Cúng dâng sao vào 21h – 23h ngày mùng 8 (Âm lịch) hàng tháng, thắp 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ “thiên cung thần thủ la hầu tinh quân”, lạy về hướng bắc.

Sao Thái Bạch năm 2021

Đối với cả nam và nữ, nếu gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh thường bị hao tốn tài của, sức khỏe thể chất xấu. Xấu nhất là tháng 2, 5,8 âm lịch .

Cách giải hạn: Dâng sao vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến theo hình bên dưới, bài vị màu trắng có ghi dòng trắng Cung thỉnh: “Tây phương canh tân kim đức Thái Bạch tinh quân vị tiền” lạy về hướng tây, vào lúc 18h đến 20h.

Xem vừa đủ hơn những tuổi bị chiếu mệnh và cách hóa giải sao Thái Bạch năm 2021

Sao Kế Đô năm 2021

Những bạn gặp sao Kế Đô chiếu mệnh thường đem đến những rủi ro xấu, ốm đau bệnh tật, hao tài tốn của, chuyện buồn, tang thương. Đặc biệt sao trở nên xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch .

Cách giải hạn: Cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây.

Sao Vân Hớn năm 2021

Xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Khi gặp sao này nam hay nữ đều làm ăn trung bình, có đau ốm, quan tâm lời lẽ tránh những điều thị phi, bất lợi. Đặc biệt nam gặp tăm tiếng, bất lợi, dính pháp lý còn nữ không tốt về thai sản .

Cách giải hạn: Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.

Sao Thổ Tú năm 2021

Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, nhà đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch .

Cách giải hạn: Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn, hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái. Lạy 5 lạy. Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.

Sao Thủy Diệu năm 2021

Đây vừa là sao tốt vừa là sao xấu tùy thuộc vào từng tháng. Sao này chủ về tài lộc và hỉ sự. Ngoài ra cần kiêng sông nước, giữ gìn lời nói ( nhất là phái đẹp ) để tránh tăm tiếng thị phi, đàm tiếu xấu, bất lợi cho mình .
Đặc biệt sao sẽ xấu hơn vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch

Cách giải hạn: Nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn, lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ.

Nhóm các sao Tốt năm 2021

Sao Thái Dương năm 2021

Đây là một trong những sao tốt, mang lại sự tốt đẹp, suôn sẻ, suôn sẻ về công danh sự nghiệp và sức khỏe thể chất cho Nam giới. Nhưng với phái đẹp lại hay đau ốm nhất là tháng 6 và tháng 10 .

Sao Thái Âm năm 2021

Đây là sao tốt cho cả nam và phái đẹp về mọi mặt. Từ công danh sự nghiệp đến tài lộc, tháng 9 có hỉ sự. Tuy nhiên vào tháng 10 vẫn cần chú ý quan tâm đến sức khỏe thể chất, sinh đẻ so với phái đẹp .

Sao Mộc Đức năm 2021

Cũng là một sao tốt với ý nghĩa mang đến sự an lành và suôn sẻ, hỉ sự. Đặc biết tốt vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên với phái đẹp nên đề phòng bệnh máu huyết, phái mạnh coi chừng bệnh về mắt .
Hoa đào

Trên đây là Bảng sao chiếu mệnh 2021 cùng những thông tin vận hạn và cách giải hạn của từng sao. Mong rằng nội dung hữu ích đối với bạn.

Chúc bạn một năm 2021 ( Tân Sửu ) thêm nhiều sức khỏe thể chất, thành công xuất sắc và suôn sẻ .

You may also like

Để lại một bình luận